Zasilanie centrali telefonicznej

Sposób zasilania centrali

Poszczególne elementy centrali telefonicznej bywają zasilane w różny sposób, oto sposoby zasilania centrali:

  • zasilanie elektroenergetyczne dostarcza energii elektrycznej do zasilania wszystkich elementów centrali,

  • zasilanie poprzez siłownik to sposób na dostarczenie prądu stałego do zasilenia telefonów,

  • zasilanie sygnałowe jego głównym zadaniem jest wytworzenie sygnałów, które są słyszalne dla abonenta, to zasilanie generuje również sygnały do sygnalizacji między rejestrowych,

  • zasilanie impulsowe – dzięki niemu zasilana jest łącznica cyfrowa.