Systemy telekomunikacyjne

Przekazywanie informacji

Poszukując definicji systemów informatycznych można je w dużym skrócie określić jako zespół urządzeń telekomunikacyjnych, współpracujących ze sobą i służących do przekazywania i odbierania komunikatów.

Podział systemów telekomunikacyjnych

Systemy telekomunikacyjne dzieli się na:

  • systemy teletransmisyjne,

  • systemy telekomutacyjne,

  • systemy przetwórcze,

Istnieje również inny podział systemów telekomunikacyjnych, w myśl, którego są one dzielone na:

  • zestroje, czyli systemy trwałe,

  • zespoły, czyli systemy nietrwałe.