Systemy teleinformatyczne

Pojęcie prawne

Na wstępie mówiąc o systemach teleinformatycznych warto zauważyć, że sam ten termin jest w swej istocie pojęciem prawnym, choć wszedł również do powszechnego użycia. Pod terminem systemy teleinformatyczne rozumie się zestawy urządzeń informatycznych oraz oprogramowanie służące do ich obsługi, które przetwarzają, przechowują, wysyłają i odbierają dane za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych.

Systemy teleinformatyczne składają się z urządzeń końcowych jakimi są nadajnik i odbiornik oraz kanału transmisyjnego. Niekiedy komunikacja w tego rodzaju systemach może zachodzić bez udziału człowieka, na przykład w momencie gdy komunikują się dwa komputery.