Systemy informatyczne

Najprostszą definicją systemu informatycznego jest zestaw elementów, który służą do przetwarzania informacji a wykorzystują do tego techniki komputerowe. Mówiąc o systemach informatycznych należy wymienić również elementy je tworzące, takie jak:

  • sprzęt – są to przede wszystkim komputery, ale również skanery, drukarki, czy roboty i automaty sterowane komputerowo,

  • oprogramowanie

  • ludzie

  • elementy organizacyjne – czyli procesy zachodzące podczas przetwarzania danych,

  • elementy informacyjne – czyli wiedza będąca podstawą do przetwarzania danych w określony sposób.