Systemy billingowe

Systemy billingowe w Polsce

Omówione wcześniej systemy taryfikacyjne są w swej istocie elementem znacznie szerszego systemu billingowego, które zadaniem jest rejestracja połączeń przychodzących i wychodzących, rejestracja ilości przesłanych danych, integrację z innymi systemami, weryfikację oraz ujednolicenie danych pochodzących z central telefonicznych, aż po taryfikację, wystawienie faktury oraz jej windykację.

Wśród systemów bilingowych dostępnych w Polsce można wymienić między innymi:

  • SARA,

  • Comarch BSS Suite,

  • EnergOS,

  • HandelMax,

  • IS-U Polonia,

  • BERAT 2,

  • SERAT 2K