Rodzaje centrali telefonicznych

Różne rodzaje centrali telefonicznych

Choć ogólne działania centrali telefonicznych jest co do zasady takie samo, jednak poszczególne jej modele nico się od siebie różnią, dając dodatkowe opcje swoim użytkownikom. Wśród rodzajów centrali telefonicznych można wyróżnić

IP-PABX

Jest to rodzaj centrali telefonicznej, który umożliwia instalacje dodatkowych programów służących do odbywania rozmów poprzez wykorzystywanie protokołu IP. Dzięki temu przy pomocy centrali telefonicznej można zorganizować wideokonferencję czy wideotelefonię IP.

VPABX

Virtual PABX to centrale umożliwiające realizacje funkcji tradycyjnych centrali telefonicznych (PBX) przy użyciu oprogramowania software.