Prąd wykorzystywany w centralach

Prąd przemienny w centrali telefonicznej

W centralach telefonicznych wykorzystywany jest prąd zmienny, do generowania, którego wykorzystywane są:

  • przetwornice sygnałowe,

  • przetwornice tyrystorowe,

  • przetwornice tranzystorowe

Z zaznaczeniem, że w przypadku cyfrowych systemów wszystkie sygnały mają postać cyfrową.

Prąd stały w centrali telefonicznej

Innym rodzajem prądu wykorzystywanym do funkcjonowania centrali telefonicznej jest prąd stały, który wytwarza siłownik. Zadaniem prądu stałego jest zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych.