Połączenia zewnętrzne i wewnętrzne

Połączenia z zewnątrz

Centrala telefoniczna pozwala na obsługę telefonów przychodzących, oficjalnie firma posiada jedynie jeden numer telefonu, ale dzięki centrali możliwe jest przekierowanie go na aparat telefoniczny znajdujący się pod konkretnym numerem wewnętrznym.

Połączenia wewnętrzne

Obecność centrali telefonicznej umożliwia również obsługę połączeń wewnętrznych, gdzie pracownicy firmy mogą komunikować się przy użyciu telefonów wybierając jedynie, krótki numer wewnętrzny. Tego rodzaju połączenia najczęściej są bezpłatne, nie uczestniczy w nich bowiem operator telekomunikacyjny.