Kategoria: Systemy

Najprostszą definicją systemu informatycznego jest zestaw elementów, który służą do przetwarzania informacji a wykorzystują do...